تبلیغات
تحقیق دانش آموزی - حجاب در آیین زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام
 
نوشته شده توسط : amin zarrin

حجاب در آیین زرتشت‏
نخستین مردمى که به سرزمین ایران آمدند، آریایى‏ها بودند. آنان به دو گروه عمده «مادها» و «پارس‏ها» تقسیم مى‏شدند. با اتّحاد مادها، دولت «ماد» تشکیل شد. پس از مدّتى پارس‏ها توانستند دولت ماد را از بین ببرند و سلسله‏هاى هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان را بنیانگذارى کنند. پژوهش‏ها نشان مى‏دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها که نخستین ساکنان این دیار بودند، داراى حجاب کاملى، شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلى بلند بر روى لباس‏ها بوده‏اند.
این حجاب در دوران سلسله‏هاى مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است. بنابر این، در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانى از حجابى کامل برخوردار بوده‏اند. برابر متون تاریخى، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موى سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان هر چند با آزادى در محیط بیرون خانه رفت و آمد مى‏کردند و همپاى مردان به کار مى‏پرداختند، ولى این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاطهاى فسادانگیز همراه بوده است.
جایگاه فرهنگى پوشش در میان زنان نجیب ایران‏زمین به گونه‏اى است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامى که خشایارشاه به ملکه «وشى» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران، زیبایى اندام او را بنگرند، وى امتناع نمود و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد و به خاطر این سرپیچى، به حکم دادوَران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد.

حجاب در آیین یهود
همه مؤرخان، از حجاب سخت زنان یهودى سخن گفته‏اند. ویل دورانت مى‏گوید: گفت‏وگوى علنى میان ذکور و اِناث، حتّى بین زن و شوهر از طرف فقهاى دین ممنوع گردیده بود.... .دختران را به مدرسه نمى‏فرستادند و در مورد آنها کسب اندکى علم را به ویژه چیز خطرناکى مى‏شمردند. با این همه، تدریس خصوصى براى اِناث مجاز بود.15 نپوشاندن موى سر خلافى بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق مى‏ساخت. زندگى جنسى آنان، على‏رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه ، منزّه از خطایا بود. زنان آنان، دوشیزگانى محجوب، همسرانى کوشا، مادرانى پُرزا و امین بودند و از آن‏جا که زود وصلت مى‏کردند، فحشا به حدّاقل تخفیف پیدا مى‏کرد.
بدون تردید مبناى حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بود که بر حجاب تأکید مى‏نمود. کاربرد واژه «چادُر» و «برقع» که به معناى روپوش صورت است، در آن آیات، کیفیت پوشش زنان یهودى را نشان مى‏دهد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهى نموده، مى‏گوید:متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه «یَهْوَه» خداى تو ست. بى‏حجابى سبب نزول عذاب معرفى شده است؛
خداوند مى‏گوید: از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مى‏روند و به ناز مى‏خرامند و به پاى‏هاى خویش خلخال‏ها را به صدا مى‏آورند* بنابراین خداوند فَرْق سر دختران صهیون را کَلْ خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود* و در آن روز، خداوند زینت خلخال‏ها و پیشانى‏بندها و هلال‏ها را دور خواهد کرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها را * و دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردان‏ها و تعویذها را * و انگشترها و حلقه‏هاى بینى را * و زخوت نفیسه و رداها و شال‏ها و کیسه‏ها را * و آینه‏ها و کتان نازک و عمامه‏ها و برقع‏ها را * و واقع مى‏شود که به عوض عطریّات، عفونت خواهد شد و به عوض کمربند، ریسمان و به عوض موى‏هاى بافته، کَلى و به عوض سینه‏بند، زنّار پلاس و به عوض زیبایى، سوختگى خواهد بود * مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و دروازه‏هاى وى، ناله و ماتم خواهند کرد و او خراب شده، بر زمین خواهد نشست.
افزون بر موارد فوق، در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موى سر لزوم پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه‏، نهى از لمس و تماس‏ و واژه چادر، نقاب‏ و برقع‏ آمده است؛ به عنوان نمونه در مورد عروس یهودا مى‏خوانیم: پس رخت بیوکى را از خویشتن بیرون کرده، برقعى به رو کشیده و خود را در چادرى پوشید و به دروازه عینایم که در راه تمنه است، بنشست.
در «تلمود» اصلى‏ترین کتاب فقهى که به گفته ویل‏دورانت، اساس تعلیم و تربیت یهود است، نیز بر لزوم پوشاندن سر از نامحرمان، لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش براى سایر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه،  اجتناب از نگاه مرد به زنان نامحرم‏ و لزوم پرهیز از هر امر تحریک‏آمیز، تأکید شده است.
حجاب در آیین مسیحیت‏
مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخى موارد، قدم را فراتر نهاد و با سخت‏گیرى بیشترى وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج امرى مقدس محسوب مى‏شد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست سالگى اجبارى بود؛ اما از دیدگاه مسیحیت قرون اوّلیه، تجرّد، مقدس شمرده مى‏شد. بنابر این مسیحیت، براى از بین بردن زمینه هرگونه تحریک و تهییج، زنان را به صورت شدیدترى به رعایت کامل پوشش و دورى از هر گونه آرایش و تزیین فراخواند. برابر متون تاریخى، چادر و روبند، براى همگان - حتّى براى خاتون‏هاى اشراف - ضرورى بود و در اعیاد نیز کسى آن را کنار نمى‏گذاشت؛ بلکه با طلا و نقره و پارچه‏هاى زربفت آن را تزیین مى‏نمودند و حتّى براى تفریح نیز با حجب و حیاى کامل در مجالس انس و یا گردش‏هایى دور از چشم نامحرمان، شرکت مى‏جستند.
در «کتاب مقدس» در مورد لزوم آراستگى به حیا و کنار نهادن آرایش ظاهرى چنین آمده است: همچنین زنان، خویشتن را بیارایند به لباسِ مزّین به حیا و پرهیز؛ نه به زلف‏ها و طلا و مروارید و رختِ گران‏بها* ...زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد* و زن را اجازت نمى‏دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود؛ بلکه در سکوت بماند*

حجاب در آیین اسلام‏
بدون شک، پوشش زن در برابر مردان بیگانه، یکى از ضروریات دین اسلام است. قرآن کریم مى‏فرماید: «و به بانوان باایمان بگو چشم‏هاى خود را فروپوشند و عورت‏هاى خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه دارند و زینت‏هاى خود را، جز آن مقدارى که ظاهر است، آشکار نسازند و روسرى‏هاى خودرا بر سینه خود افکنند و زینت‏هاى خود را آشکار نسازند؛ مگر براى شوهرانشان، پدرانشان، پدر شوهرانشان، پسرانشان، پسران همسرانشان، برادرانشان، پسر برادرانشان، پسر خواهرانشان، زنان هم‏کیششان، کنیزانشان و مردان سفیهى که تمایلى به زنان ندارند و کودکانى که از امور جنسى بى‏اطلاعند و پاهاى خود را بر زمین نکوبند تا زینت‏هاى پنهانشان آشکار شود و همگى به سوى خداوند توبه کنید اى مؤمنان؛ باشد که رستگار شوید» افزون بر آن، در آیات دیگر، پوشیدگى کامل اندام، نیک و شایسته، با وقار و بدور از تحریک سخن گفتن و دورى از آرایش‏هاى جاهلیت نخستین، توصیه شده است.
در روایات نیز پوشیدن جامه بدن‏نما و نازک نزد نامحرم‏، آرایش و استعمال عطر در خارج از خانه‏، اختلاط فساد برانگیز زن و مرد، دست دادن و مصافحه با نامحرم‏ و تشبه به جنس مخالف  منع شده است و مردان با غیرت، به هدایت و کنترل همسر و دختران، عفّت نسبت به زنان مردم‏ و دورى از چشم‏چرانى توصیه شده‏اند.

منبع: www.askquran.ir

:: مرتبط با: تاریخ , دینی ,
:: برچسب‌ها: حجاب , آیین , زرتشت , یهود , مسیحیت , اسلام ,
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 دی 1392 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
سپیده شنبه 21 بهمن 1396 11:15 ب.ظ
وای مسیحیا رو نداره
شنبه 13 آبان 1396 07:15 ب.ظ
ممنون خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود توکه اینا رو می دونی حجاب رو هم رعایت می کنی؟
رها شنبه 13 آبان 1396 07:11 ب.ظ
خوب
سایبان دوشنبه 3 مهر 1396 10:20 ب.ظ
ممنون از مطالب خوبتون. به سایت کوچک ما هم سر بزنید
کاشت مو در تبریز دوشنبه 3 مهر 1396 10:04 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
دانلود کتاب آیین نامه رانندگی چهارشنبه 15 شهریور 1396 08:02 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما
سر بزنید
manicure چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:19 ب.ظ
bookmarked!!, I really like your website!
محمدعلی شنبه 19 فروردین 1396 05:59 ب.ظ
خیلی خوووووووب بود
المیرا سه شنبه 3 اسفند 1395 02:41 ب.ظ
عاای بود خیلی خوبه برای تحقیق هفتم تفکر و سبک زندگی به درد خورد
زهرا وآیدا یکشنبه 26 دی 1395 02:35 ب.ظ
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی عالیــــــــــــــــــــــ بود
دوتا دوست یکشنبه 26 دی 1395 02:34 ب.ظ
ممنون برای تقلب خیـــــــــــــــلی خوبهخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
زهرا شنبه 25 دی 1395 10:21 ب.ظ
عاااااااااااالی،اندازش خیلی خوبه
جمعه 19 آذر 1395 11:36 ق.ظ
سلام خیلی خوشم امدازش استفاده کردم.
پنجشنبه 18 آذر 1395 03:34 ب.ظ
عالیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست.
گل]
پنجشنبه 18 آذر 1395 03:33 ب.ظ
مرسی ازش استفاده کردم.
زهرا پنجشنبه 18 آذر 1395 03:31 ب.ظ
مرسی خوب بود. ممنون.
زهرا پنجشنبه 18 آذر 1395 03:30 ب.ظ
خیلی خوشم امد.
زهرا پنجشنبه 18 آذر 1395 03:29 ب.ظ
مرسی خوب بود. ممنون.
پنجشنبه 18 آذر 1395 03:26 ب.ظ
عالیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست.
گل]
دوشنبه 15 آذر 1395 08:41 ب.ظ
مرسی، خیلی خوب بود.
برای روزنامه دیواری ازش استفاده کردم...
یکشنبه 30 آبان 1395 07:00 ق.ظ
اصلا خوب نبود به دردم نخورد
یکشنبه 9 آبان 1395 10:26 ب.ظ
شگفتاااااااااااا
مارال شنبه 24 مهر 1395 06:31 ب.ظ
عالییییییییییییییییییییییی بودفقط عکس نداشت
پنجشنبه 26 فروردین 1395 01:17 ب.ظ
عالییییییه.
حمیده سه شنبه 18 اسفند 1394 02:50 ب.ظ
عالی بود ازش استفاده کردم ممنون
حمیده سه شنبه 18 اسفند 1394 02:48 ب.ظ
عالی بود ازش استفاده کردم ممنون
فاطمه جمعه 16 بهمن 1394 12:54 ب.ظ
عالی بود.
مائده دوشنبه 12 بهمن 1394 06:32 ب.ظ
مسخره بود
مائده دوشنبه 12 بهمن 1394 06:31 ب.ظ
خیلی مسخره بود
یکشنبه 4 بهمن 1394 03:58 ب.ظ
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30