تبلیغات
تحقیق دانش آموزی - خانواده و زندگی اجتماعی افراد
تحقیق دانش آموزی
مسئله‌‏ى علم و تولید علم و شكوفا كردن استعدادها در داخل، یك امر جدى و حیاتى است. (مقام معظم رهبری)
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من


نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت هر كشور خصوصاً جامعه ما را تشكیل می‌دهند. آنان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و امیدهای درخشان مملكت تلقی می‌شوند و عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به شمار می‌روند و از ایشان انتظار می‌رود كه در آینده‌ای نه چندان دور مسئولیت عظیم و سنگین اداره چرخهای مملكت خود را عهده‌دار گردند.
خانواده اولین نماینده جامعه است كه كودك سالها اولیه عمر خود را در آن می‌گذراند و وظیفه دارد كه نوزاد وابسته، فاقد فرهنگ و لذت جو را به موجودی خودیاور، با فرهنگ و مسئولیت پذیر بار آورد. در این روند كه اجتماعی شدن نام دارد والدین نه تنها در برابر كودك بلكه در برابر جامعه‌ای كه او باید با آن سازش یابد مسئولیت و در صورتی كه نتوانند كودك خود را درجریان رشد با ملاكهای معینی كه هنجار اجتماعی نامیده می‌شود، تطبیق دهند و رهنمودهای عقلی،‌اجتماعی و اخلاقی را در وی مستقر سازند در انجام وظیفه خود قصور نموده‌اند.
والدین به عنوان اولین مربی و معلم كودك، در تربیت و چگونگی رفتارهای وی مهمترین نقش را ایفا می‌كنند و بی‌توجهی و اهمال در این امر عواقب وخیمی را در زندگی كودك به وجود می‌آورد. رفتار كودك عكس‌العملی به عوامل محیطی و خصوصاً به عملكرد والدینش می‌باشد. چنانچه رفتار والدین با كودك براساس صداقت، دوستی، احترام و پذیرش باشد، كودك احساس امنیت و آرامش می‌كند و از ابتلا به بسیاری نابسامانی‌ها محفوظ می‌ماند. از سوی دیگر، انتقادهای بیجا و بی‌مورد و روابط خانوادگی گسسته و نابسامان كودك را مضطرب و آزرده خاطرمی‌سازد و موجبات ابتلاء وی به بسیاری از مشكلات رفتاری را فراهم می‌آورد.

خانواده اولین مدرسه كودك است كه طفل نگرش نسبت به خود، زندگی و مردم در آن می‌آموزد.
حضرت علی (ع) می‌فرماید : لا میراث كألادب هیچ ارثی برای فرزند بهتر از ادب و تربیت نیست و یا ما نحل والداً نحلاً افضل من ادب حسن. بخشش و تفضیل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیه ادب و تربیت پسندیده نیست.
مطالعات متعدد اهمیت روابط والدین با فرزند را مورد تأكید قرار داده‌اند. بررسی‌های انجام شده دو بعد رفتار والدین نسب به كودكان و نوجوانان را مشخص می‌سازد. بعد پذیرش ـ طرد و بعد كنار گذاشتن ـ محدود كردن پدر و مادر پذیرنده نسبت به كودك از خود عاطفه، تأیید، گرمی ودرك نشان داده و از تنبیه بدنی كمتر استفاده می‌كنند. اما والدین طرد كننده با كودكانشان سرد بوده و آنها را تأیید نمی‌نمایند و برای برقراری نظم نیز از تنبیه بدنی استفاده می‌كنند. پیداست كه از دیدن فرزندشان لذت نمی‌برند و نسبت به نیازهای او حساسیت ندارند. بُعد آزاد گذاشتن ـ محدود كردن نیز خودمختاری و آزادی عملی گفته می‌شود كه والدین برای كودك قائلند. والدین معتقد به آزاد گذاشتن به كودك اجازه تصمیم‌گیری داده و او را در انجام آن آزاد می‌گذارند. آنان قواعد انضباطی اندكی برقرار نموده و پیوسته كودك را تحت فشار قرار نمی‌دهند. اما پدر و مادر معتقد به محدود كردن كودك خود را به شدت تحت كنترل دارند. در حد وسط بین این دو، شیوه‌ای به نام آزادمنشانه وجود دارد كه شیوه‌ای معتدل بین ان دو روش افراطی است. پژوهشها نشان می‌دهند كه تركیب دو شیوه آزادمنشانه یا پذیرنده بهترین شیوه فرزند پروری است.
رشد وجدان كودك به مقدار زیادی بستگی به روابط او با والدین و یا جانشین آنها دارد. نظام ارزشهای فرد معمولاً از راه روابط وی با والدین از طریق همانندسازی ایجاد می‌شود و بر محبت و اعتماد استوار می‌باشد. در افراد ضد اجتماعی فرآیند همانندسازی معیوب است. در سابقه این افراد وجود مشكلات با والدین یا مراجع قدرت در اوان زندگی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد كه این سابقه با موضوع والدینی مربوط می‌باشد كه معمولاً غیرمنطقی، بی‌رحم، ریاكار و بی‌ثبات هستند. كودك در پیوند دادن خود به هر یك از والدین به عنوان سرمشق یا منبع امن دچار مشكلمی‌باشد، زیراا مهر و محبت و اعتماد متقابل دوجانبه وجود ندارد.
خانواده متزلزل دارای شرایط و اوضاع و احوال گوناگونی است كه برخی از مظاهر آن اختلافات خانوادگی ، جدایی، طلاق و یا مرگ والدین است. در این نوع خانواده‌ها مناسبات والدین با یكدیگر و با فرزندانشان طبیعی نیست و این امر می‌تواند منجر به بروز بسیاری از مشكلات در فرزندان آنها شود.

پیشنهادات
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد كه خانواده در بروز سلامت و یا مشكلات روانی، رفتاری و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌های گروهی، مراكز فرهنگی ـ تربیتی و همچنین مراكز مشاوره و روان درمانی باید ابتدا سعی وافر خود را در آگاه نمودن خانواده از نیازها و مسایل كودكان و نوجوانان به كار بگیرند و در صورت لزوم به كمك آنها بشتابند . آموزش به والدین به شیوه‌های مختلف و به خصوص از طریق كلاسهای آموزش خانواده كه توسط افراد متخصص و به طور مستمر هدایت شود، در این راستا اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
باید به خانواده‌ها آموخت كه :
1 ـ به نقش الگویی خود توجه داشته باشند و بدانند كه آثار رفتارهای آنان به زمان حال منحصر نمی‌شود بلكه كودك یا نوجوانی كه والدین ناسازگار دارد، خود در آینده نیز نقش همسری و والدی را به درستی ایفا نخواهد كرد.
2 ـ برای احتراز از برخوردها و بگومگوهای خانوادگی هر یك از والدین به وظایف خود نسبت به دیگری آگاه شده و رعایت حقوق وی را بنماید.
3 ـ به موقعیت سنی فرزندان خود به خصوص نوجوانان توجه نموده و به نیازها و خواسته‌های وی توجه داشته باشند و بدانند كه او دیگر كودك نیست و باید تا حدی آزادی عمل داشته و زندگی را خود تجربه نماید. از امر و نهی‌های مداوم نسبت به وی پرهیز نمایند.
4 ـ اعضای خانواده نباید نسبت به هم بی‌تفاوت بوده و یا با خصومت با یكدیگر برخورد نمایند. برای هویت‌یابی مناسب نوجوان بهترین نوع خانواده آن است كه در عین حال كه اعضایش با هم رابطه دارند، هر یك فردی مستقل باشند.
5 ـ تبعیض در بین فرزندان رااز محیط خانوادگی دور نمایند. احساس طرد شدگی در نوجوان منجر به بی‌ارزشی، یأس، ناامیدی، افسردگی و حتی خودكشی می‌گردد.
6 ـ به این امر توجه نمایند كه فرزندان بیشتر با والدین همانندسازی نموده و ارزشهای آنان را درونی می‌كنند كه ایشان را دوست داشته و روابط خوبی با آنان داشته باشند.
7ـ برخی عدم توافق‌ها را ناچیز بشمارند و با طلاق زمینه بی‌خانمانی و مشكلات عاطفی و رفتاری را برای فرزندان خود فراهم نكنند. همچنین در صورتی كه وقوع طلاق ضروری شد و ارزش وقوع آن بیش از ادامه یك زندگی نابهنجار تشخیص داده شد، آموزشهای لازم را جهت برخورد صحیح با فرزندانشان برای تعدیل اثر طلاق دریافت دارند.
9 ـ از برخودرهای متناقض و واجد دوسوگرایی با فرزندان خود بپرهیزند. بسیاری از والدین در عین حال كه مایلند نوجوانشان مستقل شود، نمی‌توانند جلوه‌های استقلال را در وی قبول كنند و همزمان خواهان وابستگی وی هستند،‌این طرز برخورد موجبات خشم، بی‌اعتمادی و حتی زمینه مشكلات روانی چون بیماری اسكیزوفرنی را فراهم می‌نماید.
10ـ به جای تحمیل مقررات خشك و غیرقابل تحمل و اعمال كنترل‌های بیش ا زحد، تحقیر و سرزنش و یا تنبیه بدنی به نوجوانان توضیح دهند كه رفتار وی چه پیامدها و عواقبی دارد. در غیر این صورت نوجوان والدین را زورگو تلقی می‌نماید.
11 ـ والدین وظیفه‌شناس نسبت به مسایل نوجوان خود حساس هستند تغییرات خلق و خوی خودرا درمی‌یابند؛ متوجه اضطرابها و حالات افسردگی او می‌شوند و در صورت تداوم به فكر اصلاح و درمان برمی‌آیند. خوب است حدود بهنجاری و نابهنجاری رفتارها به آنان شناسانده شود تا در موقع مناسب اقدام لازم صورت گیرد.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : خانواده، زندگی، اجتماعی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 10 دی 1393
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:27 ق.ظ

Information clearly regarded!!
canadian medications pharmacy canada medications buy canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacy world pharmacy canada 24 online pharmacies most reliable canadian pharmacies canadian medications, liraglutide canada drug pharmacy canada plus
دوشنبه 3 تیر 1398 07:30 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis per paypa only best offers cialis use buy cialis online cheapest buy cialis sample pack prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho cialis generico in farmacia the best choice cialis woman buy cialis sample pack cialis 20mg prix en pharmacie
یکشنبه 2 تیر 1398 03:32 ب.ظ

You reported that exceptionally well!
we recommend cialis best buy cialis pas cher paris miglior cialis generico recommended site cialis kanada cialis 100mg suppliers cialis lowest price cialis soft tabs for sale prices for cialis 50mg cialis prezzo in linea basso cialis 5mg
شنبه 1 تیر 1398 07:59 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
we recommend cialis info buying brand cialis online enter site natural cialis cilas buy cialis online legal cialis vs viagra cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg cost we use it cialis online store buy cialis online legal
جمعه 31 خرداد 1398 03:44 ب.ظ

Kudos. I appreciate it!
we recommend cialis best buy cialis cuantos mg hay cialis patent expiration enter site natural cialis we like it cialis price click here take cialis cialis qualitat deutschland cialis online achat cialis en suisse cialis side effects dangers
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:54 ب.ظ

Amazing write ups. Many thanks.
cialis farmacias guadalajara cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen cialis tablets for sale only best offers cialis use cialis 20 mg effectiveness cialis online viagra cialis levitra achat cialis en suisse where do you buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:33 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis 20mg cialis prezzo di mercato cialis reviews buy cialis online nz warnings for cialis the best site cialis tablets compare prices cialis uk cialis for bph get cheap cialis cialis arginine interactio
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:26 ب.ظ

Whoa quite a lot of very good knowledge.
cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore cialis for sale in europa cialis for bph prescription doctor cialis venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis cialis cuantos mg hay cialis purchasing cialis 20mg preis cf
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:31 ب.ظ

You said it adequately.
cialis sale online cialis rezeptfrei fast cialis online cialis coupons cialis prices cialis authentique suisse cialis 5 mg effetti collateral i recommend cialis generico how much does a cialis cost the best choice cialis woman
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

Many thanks. A good amount of tips.

cialis australian price cialis taglich cialis lilly tadalafi cialis online generic cialis 20mg uk cialis generic tadalafil buy cialis side effects tadalafil 20 mg buy cialis sample pack cialis alternative
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:30 ب.ظ

You actually revealed it wonderfully.
cialis professional from usa generico cialis mexico buy original cialis cialis alternative discount cialis generic cialis cialis wir preise cialis 20mg preis cf order a sample of cialis we use it cialis online store
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:44 ق.ظ

Superb postings. With thanks!
viagra cialis levitra cialis kamagra levitra generic for cialis how to buy cialis online usa cialis mit grapefruitsaft buy cialis cheap 10 mg american pharmacy cialis american pharmacy cialis tesco price cialis cialis daily reviews
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

You actually revealed this effectively.
online cialis cialis para que sirve ou acheter du cialis pas cher cialis uk next day viagra or cialis generic cialis at the pharmacy generic cialis review uk precios de cialis generico cialis generic cialis taglich
جمعه 17 خرداد 1398 09:25 ب.ظ

Fantastic facts, Kudos!
buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg para diabeticos buy cialis uk no prescription prices on cialis 10 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg scheda tecnica cialis cuantos mg hay when can i take another cialis cialis 20mg prix en pharmacie callus
شنبه 31 فروردین 1398 06:15 ق.ظ
スーパーコピーブランド
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:52 ق.ظ
ブランドコピー品通販、全て新品、高い品質、激安、送料無料。ブランド財布コピー、ブランドバッグコピー
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:52 ق.ظ
スーパーコピーという存在は、世界の高級ブランドというのが世間一般の認識と言っても過言ではありません。
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:50 ق.ظ
ブランドコピー販売,スーパーコピーブランド通販
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:15 ب.ظ

Kudos! A lot of data.

canadian rx world pharmacy rx from canada canada medication pharmacy canadian pharmacies that are legit canadian cialis no 1 canadian pharcharmy online canadian rxlist drugstore online reviews Canadian Pharmacy USA canadian online pharmacies legitimate
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:15 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different
web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to exploring your web page yet again.
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:04 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a nice thinking, piece of writing is pleasant, thats why i have
read it fully
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی