تبلیغات
تحقیق دانش آموزی - ویژگی های نوجوان خوب و شایسته
 
نوشته شده توسط : amin zarrin

ویژگی های نوجوان شایسته

 

عشق به زیبایی

گرایش طبیعی آدمی به زیبایی ها دردوران بلوغ ونوجوانی به صورت عشق به زیبایی در می آید به ویژه نوجوانی که از طبایع حساس وظریف برخودارند در معرض تاثیرپذیری بیشتری قرار می گیرد توصیه های سازنده اخلاقی وایجاد فضای معنوی وآکنده نمودن اندیشه و باور نوجوانان از لذت ایمان نشئه عرفان و معنویت همچون سدی استوار در برابر انحرافات محسوب میشود این را هم بدانیم که نوجوان با عبوراز مرز 15 سالگی به اشعار و رمان های احساسی و ترازدیک علا قمند می شود. در این مرحله ها است که خطرات بیشتری او را تهدید می کند چرا که این گونه احساس زمینه ساز مناسبی برای گرایش به کتب عاشقانه و رمانتیک خواهد بود و متاسفانه تعدادکتبی که با ماهیت های غیر فرهنگی به اندیشه نوجوان هجوم می برند کم نیستند. نوجوان را با معرفی اشعار و رمان های مکتبی به آنهایاری کنیم .بی اعتناییبه این نیازعمیق او را از انحراف جلوگیر نخواهد بود. البته زییایی های معنوی قلب و احساس نوحوان را سرشار میکند و او را به سوی خوبی ها بر می انگیزاند. در ارائه هنرمندانه این گونه زییای ها به او جدیت به خرج دهیم.

 

 

کنجکاوی

 

نوجوان بیش از آن چه که گمان می کنیم  کنجکاواست و تمایل زیادی به حل مسا ئل دارد. از همان دوران بلوغ توجهش به حل مسائل ماورا طبیعی جلب می شود وعلاقه مند است که از ان سوی پرده طبیعت آگاهی یابد افکارش پوسته هستی را بشکافد واز دنیای معنویات جهان آخرت ابدهال های اخلاقی و زهد گرایی با خبر شود پرده برداری هنرمندانه از زیبایی های عوالم هستی و بهشت سراسر زیبا پاسخی مثبت به حس کنجکاوانه نوجوانان است.

منبع:

zaronline.mihanblog.com

 

 


بازنگری

 

نوجوانان در این دوره به بازنگری معتقدات و باورهایش می پردازد و آنها را مورد بررسی ونقد قرار می دهد . اعتقادهای او در دوران کودکی جنبه تقلیدی داشته و از اعتقادهای والدین سر چشمه می گرفته است لکن اکنون نوجوان مصمم است تا نظامی از معتقدات و باورها را از نو برای خویش پی ریزی کند وبدانها تکیه کند  در این باره باید به نوجوانان تفهیم کرد که : شگ گذر گاه خوبی است ولی منزاگاه خوبی نیست. اگر نوجوانان را در این باره یاری نکنیم و جای آنها را در این باره یاری نکنیم و جای آنها را در هندسه هستی با منطق و برهان برایشان ترسیم نکنیم ناخواسته آنان را به فرهنگ ها و فلسفه های تو خالی پیوستن به گروهها و ایسم های دیگر سوق دادیم وزمینه هنجار شکنی های جامعه را برای انان هموار کرده ایم ما شاید به جوانان پانک با نگاهی خشم آلود بنگریم وای وقتی به درون آنان پلی می زنیم و با ما هم سخن می شوند می بینیم : «اکثر آنان بدون آگاهی از مفهوم کلمه پانک به تقلید از آن می پردازد چراکه در خلاء اعتقادی به سر می برند ! »

 

 

کمال گرایی

 

کمال جویی و کمال گرایی ازویژگی های بارز نوجوانان است فطرت پاک خواه آنان شیفته برتری هاست. مذهب از سرچشمه های اصیل و منابع قابل اتکایی است که می تواند به این نیاز نوجوانان پاسخ شایسته ای بدهد.

 

باید برای پرسشهای فطری نوجوانان در خصوص ارزشهای اخلاقی و معنوی ساختاری شکیل و بلند از ارزشهای ناب ارائه داد تا بتواند سلوک اخلاقی خود را بر آن استوار کند تقویت جنبه های فطری نوجوان از طریق حکایات اخلاقی وقایع مستند تاریخی شناخت فرهنگ ملی و اسلامی به تصویر کشیدن چهره های ارزشمند  عرفان اسلامی و بهره گیری از زبان ارتباطی هنر می تواند اورا می تواند اورا در غلبه یافتن بر سر کشی ها ی غرایز و حفظ تعادل یاری دهد فراموش نکنیم که : یک نوجوان بدون زمینه مذهبی ودینی شبیه به کشتی بدون سکان است.

 

آرمان خواهی

 

فضیلت دوستی و خیر خواهی نوجوانان وآرمان خواهی آنان گسترده است وگاهی او چنان اوج میگیرد که میل به اصلاح عالم و تحول جهانی پیدا می کنند استانداردها و ایده الهای اخلاقی تمامی وجود نوجوانان را مسخر میکند و به چیزی جز مدینه فاضله نمی اندیشند.

 

هویت جویی

 

جستجوی هویت همواره با سایه ای از ابهام و نگرانی وتردید همراه است . نوجوان درصدد است تا در دنیای پر ازدحام و شدیدا متغیر معاصر جایگاه خود را بیابد و هویتی از خویش به دست آ ورد . نوجوانان بر آنند تا هویت مورد نظر را آن گونه که مایل  هستند به وجود آورند وبه این سوال همیشگی پاسخ دهند که ما کیستیم وبرای چه زندگی می کنیم!

 

گروه گرایی

هراس از گمنامی وتنها یی نوجوانان را وا می دارد تا خود را در ارتباط با گروه همسالان قرار دهد بنابراین غالبا همبستگی به گروه به عنوان یک شا خص موفقیت برای اکثر نوجوانان محسوب می گردد. نیاز به تعلق به گروه در نزد آنان به مفهوم پذیرش و قبول گروه مورد نظر نوجوانان است . نوجوانان برای ارضای تعلق به گروه و نیاز به دانش اجتماعی و چگونگی برقراری روابط اجتماعی و آموزش های ضروری دارند تا بتو انند در گروه ها به ایفای نقش مبادرت نمایند.

همانند سازی

نوجوانان در خصوصیات پدر و مادر و دیگران دقیق می شوند ریزه کاری های گفتار ، رفتار آنان را زر ذره بین می نگرند تا بتوانند بر اساس آن الگوی شخصیت خود را بسازند .

 

اگر نتوانیم به گونه ای زیبا و جذاب شخصیت های گذشته و معاصر خود را برای آنان ترسیم کنیم ، بیش از پیش برخی هنر پیشه های و ورزشکاران غیر معتمد و .... دل های آنها را شکار خواهند کرد.

روحیه نقادی

 

نوجوان از حدود 13 سالگی به بعد به مرحله تفکر انتزاعی می رسد و قادر می شود که بتواند موضوع ها و مفاهیم را بدون حضور آنها تصور نموده و فرمول هایی را در باره آنها به مورد بررسی بگذارد .از این به بعد باید ذهن آنان را همپای حافظه شان پرورش دهیم و هیچ یک را فدای دیگری نکنیم .

بدانیم که اهمیت ذهن عالی و نیرومند که قدر به استدلال ، تجرید، استنباط و درک رابطه علت و معلولی باشد کمتر از حافظه نخواهد بود .

1. داستانی کوتاه برای آنان بخوانیم و از آنان بخواهیم که راه های مختلف احمالی به پایان رسیدن آن را بررسی نمایند .

 

2. فلسفه تاریخی را بخوانیم و از آنان بخواهیم در زمینه درستی یا نادرستی عمل قهرمان آن داستان بیندیشند و نقاط قوت و ضعف را بیان کنند .

 

شیوه نقادانه به نوجوان جرات  و شهامت ذهنی خواهد داد تا بتواند از حصار های همیشگی باور های و پنداشته های خود خارج شود ودر افق وسیع تری به مساله بنگرد.

نوجوان و نوگرایی

 

نوجوان به نو آوری، تنوع و خلاقیه گرایش شدید دارد و از قالب های تکراری گریزان است. حادثه جویی نیز از همان مقوله است. نوجوان دوست دارد به خلوت سرزمین های دور، عمق جنگلهای مرموز. و انبوه ،ستیغ قله های صعب العبور کوهستان های مغرور، در پیحوادث ناشناخته به سیر و سفر بپردازد و نیاز خود را به نو جویی و حادثه جویی ارضا نماید. امروزه از این گرایش به « شوق جهانگردی » یاد می کنند. بکوشیم چار چوب هایی نوجوییو حادثه جویی را برای نوجوان بر اساس ارزش ها و هنجار ها ترسیم کنیم. و از اولیا و مربیان مدارس بخواهیم تا در قالب فعالیتهای اردویی و فوق برنامه، زمینه های نساعدی برای پاسخ گویی به این نیاز را فراهم کنند. در غیر این صورت هنجار شکنی ها و طغیان های اجتماعی نوجوان را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. می توانیم به ملموس کردن مطالب دینی و مسایل احکامی از نوجوان بخواهیم که با نقاشی، کار دستی، تابلو، ماکت و غیر آن با ما همدلی و همراهی کنند ، گاهی اوقات نیز خودمان چیز هایی بسازیم و با آنان همدلی کنیم. و بدانیم که آموزش صرف، چندان پسند نوجوان ما نیست.

 

 نوجوان را در بیابیم!

 

نوجوانان دلی پاک، صاف و زلال دارند و به ملکوت نزدیکترند. باید این حقیقت را برای آنان بازگو کرد وقتی نوجوان باور کند که مورد عنایت و رحمت خدا هست، چشم انداز امید آفرین و پر تحرکی در جلو دیدگانش نقش می بندد و به گونه ای که خد را از دل بستن به جاذبه ای نفسانی و ضد ارزشها، برتر و بالاتر می بیند و خود را در مسیر جاذبه های معنوی و الهی که ریشه در فطرت او دارد قرار می دهد و دامن خویش را از آلودگی، منزه و محفوظ نگه می دارد.

1- ایمان و پارسایی

ایمان و پارسایی از ویژگی های مهم یك دوست است ؛ زیرا انسان موحدی كه دین را با جان و وجود پذیرفته و به وجود بهشت و جهنم اعتقاد  دارد و از زوال دنیا و بقای جهان آخرت نیز آگاه است ، به خوبی می داند تنها از راه عبودیت و بندگی است كه می تواند سعادت دو جهان را كسب نماید.

 

قرآن شریف در این رابطه آیات گوناگونی دارد كه در ضمن آنها ، مردم و مؤمنان را از برقرار كردن پیوند دوستی و مودت با كافران و مشركان و منافقان بر حذر می دارد.

 

لا یَتَّخِذِ المُومِنُونَ الكافِرینَ أَولِیاءَ مِن دُونِ المُومِنینَ وَ مَن یَفعَل ذلِكَ فَلَیسَ مِنَ اللهِ فی شَیءٍ اِلا أَن تَتَّقُوا مِنهُم تُقیةً وَ یُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفسَهُ وَ اِلَی اللهِ المَصیر.( سوره آل عمران ، آیه 28 )

 

افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان ، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هر كس چنین كند هیچ رابطه ای با خدا ندارد.

 

در واقع قرآن در اینجا یك درس مهم سیاسی اجتماعی به مسلمانان می دهد و آن این است كه هرگز بیگانگان را به عنوان دوست و حامی خود نپذیرید. تاریخچه استعمار گویای آن است كه ظالمان استعمارگر همیشه در لباس دوستی و دلسوزی و اظهار محبت ظاهر شده و درنهایت بر آن جامعه تاخته و هر چه بوده  به یغما برده اند.

از كجا بفهمیم كه شخص با ایمان است؟

راه تشخیص ایمان واقعی در افراد خیلی دشوار نیست. اثر ایمان در گفتار و كردار و رفتار هر مؤمنی نمودار است. صدق ، امانتداری ، وفای به عهد، حسن خُـلق، تقید به واجبات ، پرهیز از محرمات ، همگی از شاخصه های ایمان است كه می توان با آزمودن دیگران پی به وجود این صفات در ایشان برد.

 

عن ابی عبدالله علیه السلام :

 

اِنَّ اللهَ وَضَعَ الایمانَ عَلی سَبعَةِ أَسهُم عَلَی البِرِّ وَ الصِّدقِ وَ الیَقینِ وَ الِّرضا وَ الوَفاءِ وَ العِلمِ وَ الحِلمِ ثُمَّ قَسَّمَ ذلِكَ بَینَ الناس.

 

همانا خداوند ایمان را بر هفت سهم نهاده است: نیكی ، راستی ، یقین ، رضا، وفا، علم و حلم ، سپس آن را بین مردم قسمت كرده است.

 

قال علی علیه السلام :

 

عَلامَةُ الایمانِ أَن تُوثِرَ الصِّدقَ حَیثُ یَضُرُّكَ عَلَی الكِذبِ حَیثُ یَنفَعُكُ وَ أَلا یَكُونَ فی حَدیثِكَ فَضلٌ عَن عِلمِكَ وَ أَن تَتَّقِی اللهَ فی حَدیثِ غَیرِك.

 

نشانه ایمان آن است كه راستگویی را در جایی كه به زیان توست بر دروغ در جایی كه به نفع توست مقدم داری و در سخنت چیزی زیاده از عملت نباشد و در هنگام سخن گفتن درباره دیگران تقوا را پیشه خود كنی .

 

بنابراین ایمان نشانه هایی دارد كه در افراد بروز می كند و با شناخت آن علامت ها می توان دریافت كه ایمان شخص مورد نظر تا چه اندازه است.

 

کودکان

 

2- عقل

عقل نیرویی است كه انسان به وسیله آن ، حقایق عالم را درك می كند.

 

از آنجا كه عقل ، مشعل فروزان زندگی است و بهروزی و سعادت آدمی در سایه تدبیر و اندیشه است، دین مبین اسلام یكی از شرایط رفاقت و دوستی را مسئله عقل و خرد دانسته و تأكید نموده كه با صاحبان عقل و اندیشمندان با وفا همنشینی و معاشرت و دوستی داشته باشید.

 

امام رضا (ع) می فرماید:

 

عَلَیكَ أَن تَصحَبَ ذَا العَقلِ فَاِن لَم تَمجِد بِكَرَمِهِ اِنتَفِع بِعَقلِهِ .

 

سعی كن با انسان عاقل دوستی نمایی تا اگر از كرم و بخشش آن نتوانی استفاده كنی ، از عقلش بهره ببری .

 

امام علی (ع) نیز می فرماید:

 

صُحبَةُ الوَلِیِّ اللَّبیبِ حَیاةُ الرُّوح.

 

همنشینی با دوست دانا سبب زنده بودن روح است.

 

اما رفیق ناشایست و دوست جاهل همچون زهری است كه وجودش هر لحظه جسم و جان را آزار می رساند. در روایات اسلامی به شدت از دوستی با رفقای جاهل و بی خرد نهی شده است.

 

از امام صادق (ع) روایت شده است كه :

 

مَن لَم یَجتَنِب مُصاحَبَةَ الاَحمَقِ یُوشِكُ أَن یَتَخَلََّقَ بِأَخلاقِه.

 

كسی كه از رفاقت و همنشینی با احمق پرهیز نكند، تحت تأثیر كارهای احمقانه وی واقع می شود و زود به اخلاق ناپسندش متخلق می گردد.


منبع:

zaronline.mihanblog.com
:: مرتبط با: اجتماعی ,
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis canada شنبه 18 فروردین 1397 11:11 ب.ظ

Superb write ups, Many thanks.
canadian discount cialis cialis e hiv cialis canada cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis generico online cialis ahumada purchase once a day cialis cialis 50 mg soft tab cialis coupons
Buy cialis online جمعه 17 فروردین 1397 06:26 ب.ظ

You said it very well.!
cialis super kamagra cialis prezzo in linea basso cialis tablets canada discount drugs cialis cialis authentique suisse cialis dosage recommendations only now cialis 20 mg generic for cialis costo in farmacia cialis cialis uk
Buy generic cialis جمعه 3 فروردین 1397 02:17 ب.ظ

Nicely voiced of course. !
canadian cialis cialis uk next day cialis 5 mg schweiz female cialis no prescription cialis patentablauf in deutschland buying brand cialis online cialis et insomni 40 mg cialis what if i take cialis pills tadalafil
Cialis 20 mg جمعه 3 فروردین 1397 01:45 ق.ظ

Amazing lots of very good info!
costo in farmacia cialis order generic cialis online cialis preise schweiz estudios de cialis genricos canadian discount cialis cialis generic cialis alternative cialis free trial cialis coupon cialis 10mg prix pharmaci
Cialisdat یکشنبه 27 اسفند 1396 09:23 ب.ظ

You have made your stand very well!.
cialis usa cost cialis 50 mg soft tab callus cialis 100mg suppliers cialis manufacturer coupon free cialis wow cialis 20 click here cialis daily uk callus order generic cialis online
manicure چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:59 ق.ظ
Great blog you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums
that cover the same topics talked about in this article?
I'd really like to be a part of community where I can get responses from other experienced individuals that share the same
interest. If you have any suggestions, please let me know.
Appreciate it!
یاسی سه شنبه 13 مهر 1395 06:28 ب.ظ
بد نبود
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 08:25 ق.ظ
از شما تشکر می کنم واقعا انشای خوبی بود.
REZA سه شنبه 14 بهمن 1393 07:19 ب.ظ
من چی خواستم این چی داد واقعا چریت پرت بود مسخره
شادی یکشنبه 5 بهمن 1393 11:13 ب.ظ
این چی بود آخه ؟ :|
پنجشنبه 6 آذر 1393 04:44 ب.ظ
خییلی عالی بود واقعا به درد کارم خورد
sahar یکشنبه 25 آبان 1393 02:28 ب.ظ
خوب بود فقط کمی اطلاعاتش خوب نبود
sahar یکشنبه 25 آبان 1393 02:25 ب.ظ
خوب بود فقط کمی اطلاعاتش خوب نبود
یکشنبه 25 آبان 1393 02:21 ب.ظ
خوب بود فقط کمی اطلاعاتش خوب نبود
sa یکشنبه 25 آبان 1393 02:14 ب.ظ
بدنبود
yasham پنجشنبه 16 آبان 1392 07:48 ب.ظ
خواستم یه انشا بنویسم فقط وقتمو گرفت
گند توش این دیگه چیه؟
افتزبود
وقت منم گرفتی مگه من الافم یه کوفتی یه ذهر ماری چیزی هم توش نبود بنویسیم با اون چیزای چرط توش وووووووییییییییی
saba چهارشنبه 15 آبان 1392 07:05 ب.ظ
به انشام اصلا کمک نکرد خوب نبودبه انشام اصلا کمک نکرد خوب نبود
بشرا سه شنبه 22 اسفند 1391 08:12 ب.ظ
دستتان درد نکندخیلی خوب بود
نگین یکشنبه 1 بهمن 1391 10:34 ق.ظ
ویپگی نوجوان شایسته نبود.
kimia سه شنبه 26 دی 1391 08:50 ب.ظ
khoooooooshaaaaam ooooooomad
مریم یکشنبه 17 دی 1391 01:54 ب.ظ
این ویپگی نوجوان بود نه نو جوان شایسته
ترانه پنجشنبه 14 دی 1391 07:41 ب.ظ
آها راستی به منم سر بزن خوش حال می شم
ترانه پنجشنبه 14 دی 1391 07:40 ب.ظ
عزیزم عالی بود خیلی به درد انشام خورد
آفرین
ادامه بده عزیزم وب جالبی داری
تنوع مطالبتو بیشتر کن و به حرفای آدمای بی سروپا و حیوون های آدم نما هم اهمیت نده
بای.
samira سه شنبه 28 آذر 1391 08:14 ب.ظ
be kori cheshme darya va nazanin marekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bod
darya یکشنبه 26 آذر 1391 09:46 ب.ظ
be nazare mam sedighe ras mige.
ساندرا شنبه 25 آذر 1391 11:36 ب.ظ
خوب بود بدرد انشام خورد.مرسی
شنبه 25 آذر 1391 06:59 ب.ظ
عالی بود گلم
؟ جمعه 24 آذر 1391 07:24 ب.ظ
نازنین راست میگفت
فلانی جمعه 24 آذر 1391 07:21 ب.ظ
منم واسه انشام میخواستم اصلا هیچی نداشت
كوثر یکشنبه 12 آذر 1391 07:04 ب.ظ
جالب نبود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30